highcooler.hupont.hu

Szerkesztés alatt...

 

CMD

1. feladat
•Készítsen egy DUNA.BATbatchfájlt, amely képernyőtörlés után kiírja a „Helló Dunaújváros!” feliratot.
•A kiírást követően álljon le a batch futása és csak egy villogó kurzor legyen látható!

Megoldás: DUNA.BAT

@ECHO OFF
CLS
ECHO HELLO DUNAUJVAROS
PAUSE >NUL

1. Feladat -2
•Módosítsa az előző feladatot úgy, hogy az indításkor megadott városnevet köszönti!
•Oldja meg azt is, hogy több paraméterrel is indítható legyen!

Megoldás: DUNA.BAT

@ECHO OFF
CLS
ECHO HELLO %1 %2 %3
PAUSE >NUL

2. feladat
Készítsen egy RLIST.BATparancsfájt, ami a következő feladatokat hajtja végre:
–Letörli a képernyőt
–Futáskor ne jelenjenek meg a parancsnevek
–Kilistázza a rendszerlemez WINDOWS mappájában található FÁJLOKAT csökkenő fájlméret szerint
–Ha hosszabb a lista egy képernyőnél, akkor leállítja a listát
–Két üres sort hagy a lista után
–Kiír egy üzenetet és vár egy billentyűleütést
Barmelyik billentyurevisszatera promthoz...

Megoldás: RENDLIST.BAT

@ECHO OFF
CLS
DIR C:\WINDOWS /A-D /O-S /P
ECHO.
ECHO.
ECHO Barmelyik billentyure visszater a promthoz...
PAUSE >NUL

3. feladat
A batch fájl a D: gyökerének mappáiról készítsen egy FASZERKEZETŰ listát a LEMEZ.TXTfájlba. A lista tartalmazza mappánként a fájlokat is!
A lista elejére illessze be a pontos dátumot és időt!
A batch fájl neve legyen: SYSLIST.BAT

Megoldás: SYSLIST.BAT

REM LEMEZ.TXT-BE MENTI A DÁTUMOT, IDŐT ÉS LEMEZTARTALMAT
CLS
@ECHO OFF
DATE /T >LEMEZ.TXT
TIME /T >>LEMEZ.TXT
TREE C:\/F >>LEMEZ.TXT

4. feladat
•Készítsünk egy batch fájl, ami megjeleníti a megadott hely mappáit és fájljait listaszerűen elkülönítve!
•A listák fejléc információ nélkül jelenjenek meg!
•Legyen egy üres sorral elválasztva a két lista.
•A batch fájl neve legyen: LISTA.BAT
MAPPAK_______________

FAJLOK________________


Megoldás: LISTA.BAT

rem Megadott hely mappái és Fájljai elkülönítve
cls
@echo off
date /t>log.txt
time /t>>log.txt
echo hely: >>log.txt
mappak____________________________________>>log.txt
dir %1 /AD /B>>log.txt
echo.>>log.txt
fajlok____________________________________>>log.txt
dir %1 /A-D /B>>log.txt
ECHO A %1 HELY LOG.TXT FAJLA ELKESZULT!
REM MEGADOTT HELY MAPP┴I vagy F┴JLJAI
CLS
@ECHO OFF
ECHO ______________________
DIR %1 /A%2D /B
pause

4. Feladat -2
•Módosítsa úgy az előző feladatot, hogy ne a monitorra kerüljön ki a megadott hely mappáinak és fájljainak tartalma, hanem egy LOG.TXT fájlba.
•A fájl tartalmazza még a dátumot, az időpontot és a hely leírását is az első sorokban!

Megoldás: LOG.BAT

@ECHO OFF
CLS
DATE /T >LOG.TXT
TIME /T >>LOG.TXT
ECHO HELY: %1>>LOG.TXT
ECHO MAPPAK__________________>>LOG.TXT
DIR %1/B/AD>>LOG.TXT
ECHO.>>LOG.TXT
ECHO FAJLOK__________________>>LOG.TXT
DIR %1/B/A-D>>LOG.TXT
ECHO A %1 HELY LOG.TXT FAJLA ELKESZULT!

4. Feladat -3
•Módosítsuk az előző feladatot úgy, hogy még egy paraméterrel megadhassuk, hogy mappákat vagy fájlokat listázzon!
•A paraméter legyen üres, ha mappákat listázunk, „-” jel, ha fájlokat listázunk!
•Ne jelenjen meg a könyvtár vagy fájl felirat, csak egy vonal!
_______________


Megoldás: LISTA.BAT

REM MEGADOTT HELY MAPPÁI vagy FÁJLJAI
CLS
@ECHO OFF
ECHO ______________________
DIR %1 /A%2D /B

Feladat

•Primitív „move” parancs összefűzéssel
–Először másol, ha sikeres volt, akkor töröl
•Előfeltétel ellenőrzés
–Csak akkor próbálja kiírni egy fájl tartalmát, ha az létezik
–Próbálja ki vizsgálat nélkül is a végrehajtást
•Hibakezelés
–Ha a másolás parancs nem fut le, akkor írjon ki egy üzenetet (pl. „SIKERTELEN”)

Megoldás:

COPY szov.txt D:\&& DEL szov.txt
DIR szov.txt >NUL && TYPE szov.txt
DIR szov.txt >NUL & TYPE szov.txt
COPY szov.txt D:\|| ECHO sikeretelen

Feladat
•Egyszerű összeadó gép készítése
–Adja össze a paraméterként megadott két számot!
–A fájl neve legyen MEG.BAT

Megoldás:
@ECHO OFF
SET /A A=%1
SET /A B=%2
SET /A C=%A%+%B%
ECHO A KET SZAM OSSZEGE: %C%
pause

Feladat
–Hozzon létre egy munkakönyvtárat, majd egy „mymap” változót, amely értékként a könyvtár elérési útját tartalmazza!
–A munkakönyvtár legyen a paraméterként megadott név!
–Az „mymap” változó használatával másolja át a Windows könyvtárában található összes „log” típusú fájlt a létrehozott könyvtárba!
–A fájlt neve legyen: MAGAM.BAT

MEGOLDÁS:
CLS
MD D:\MUNKA\%1
CD D:\MUNKA\%1
SET MYMAP=%CD%
COPY C:\WINDOWS\*.LOG %MYMAP%

Feladat
•Másoljon át egy fájlt a D:\MUNKA mappából, egy másik mappába, majd az eredeti helyéről törölje!
•Csak akkor végezze el a törlést, ha sikeres volt a másolás, egyéb esetben adjon hibajelzést!
•Oldja meg, hogy COPY ne adjon hibajelzést a monitorra!
•A fájl neve legyen: MOZGATAS.BAT

MEGOLDÁS:
@ECHO OFF
COPY MA.TXT BOBI >NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (DEL MA.TXT) ELSE (
ECHO HIBA
ECHO SEMMI GOND
)

Feladat
–Vizsgálja meg, hogy létezik-e a WIN.INI fájl a rendszermappában!
–Ha létezik, akkor másolja át a D:\MUNKA mappába és írjon ki egy listát a mappáról, hogy lehessen látni annak tartamát!
–Ha nem létezik, akkor írjon ki hibaüzenetet!
–A fájlt neve legyen: VAN.BAT

MEGOLDÁS
@ECHO OFF
CLS
IFEXIST C:\WINDOWS\WIN.INI (
COPY C:\WINDOWS\WIN.INI D:\MUNKA
DIR D:\MUNKA
) ELSE (ECHO NINCS ILYEN FAJL)

Feladat
•Az első paraméterben megadott fájl tartalmát írassa ki a monitorra!
•Ha nem adott meg paramétert, akkor írja ki ezt a hibát!
•Ha nem létezik a paraméterben megadott fájl, akkor jelezze, hogy emiatt nem tudja listázni!
•HA.BAT

MEGOLDÁS
@ECHO OFF
CLS
IF "%1"=="" (GOTO HIBA)
IF EXIST %1 (TYPE %1) ELSE (ECHO NINCS ILYEN FAJL)
GOTO END
:HIBA
ECHO NINCS PARAMETER
:END

Feladat
•A batch fájl képernyőtörlés után kérje be a felhasználó nevét, majd annak beírása után köszöntse a nevével:
•Hogy hívnak?
•Gabi <ezt a felhasználó írja be>
•Szia,
•Gabi
•Az indítás elején ellenőrizze, hogy létezik-e már a NEV.TXT fájl! Ha igen, akkor ne hajtsa végre a feladatot!

MEGOLDÁS
IF EXIST NEV.TXT GOTO END
ECHO HOGY HIVNAK? (A NEV UTAN NYOMJA MEG AZ F6-OS BILLENTYUT!)
COPY CON NEV.TXT >NUL
CLS
ECHO SZIA
TYPE NEV.TXT
DEL NEV.TXT
:END

Feladat
•Az első paraméterként kapott értéket vizsgáljuk meg.
•Amennyiben 12 a szám, írjuk ki, hogy "Tizenkettő", amennyiben nem, akkor írjuk ki, hogy "A beírt érték nem tizenkettő!„
•Ha nem adunk meg paramétert, akkor jelezze, hogy nincs paraméter!
•A fájl neve: PAR.BAT

MEGOLDÁS
@ECHO OFF
CLS
IF "%1"=="" (ECHO NINCS PARAMETER) ELSE (IF "%1"=="12" (ECHO TIZENKETTO) ELSE (ECHO NEM 12))
-----------------------------------
@ECHO OFF
CLS
IF "%1"=="" GOTO HIBA
IF "%1"=="12" (ECHO TIZENKETTO) ELSE (ECHO NEM 12)
GOTO END
:HIBA
ECHO NINCS PARAMETER
:END

Feladat
•Készítsen kötegelt fájlt, amely az első paraméterként kapott fájlt ellenőrzi, hogy létezik-e!
•Amennyiben igen, akkor írassa ki, amennyiben nem, írjon ki egy hibaüzenetet!
•A fájl neve: KI.BAT

MEGOLDÁS
@echo off
cls
if exist %1 goto van
echo Hibauzenet
goto end
:van
type %1
:end

MEGOLDÁS
@ECHO OFF
IF Exist %1 (TYPE %1) else (
ECHO NINCS
dir >%1
)

Feladat (TELEP.BAT)Indítás: TELEP KARCSI
•Jelezze, ha nem használtunk paramétert!
•A „telepítés” elkezdése előtt kérdezzen rá, hogy valóban szeretném-e végrehajtani. Ha nem, akkor jelezzük, hogy Ctrl+C-vel megszakítható a folyamat
•Hallgató környezet kialakítása
–Hozzon létre a paraméterben megadott nevű mappát
–Hozzon létre a mappa alá egy INI és egy LOG nevű mappát
–Másolja át a Windows könyvtárból az INI és a LOG fájlokat elkülönítve a két mappába

Megoldás
@ECHO OFF
IF "%1"=="" GOTO HIBA
ECHO INDITOM A TELEPITEST!
ECHO HA NEM AKARJA, NYOMJON CTRL+C-T!
PAUSE >NUL
MD %1 && MD %1\INI && MD %1\LOG
COPY C:\WINDOWS\*.INI %1\INI >NUL
COPY C:\WINDOWS\*.LOG %1\LOG >NUL
ECHO KEDVES %1! A TELPITEST BEFEJEZTEM!
GOTO END
:HIBA
ECHO NEM HASZNALT PARAMETERT
:END

Feladat
•A batch fájl a paraméterben megadott „f”-re listázza ki a gyökérkönyvtár fájljait, „k”-ra a gyökérkönyvtár alkönyvtárait.
•Ha a paramétersor üres, adjon hibajelzést.

Megoldás
@ECHO OFF
IF "%1"=="F" GOTO F
IF "%1"=="K" GOTO K
GOTO HIBA
:F
DIR /AD
GOTO END
:K
DIR /A-D
GOTO END
:HIBA
ECHO HIBA! IRJON A PARAMÉTERSORBA "F"-T VAGY "K"-T!
:END

Feladat
•Készítsen egy olyan kötegelt fájlt (SZAM.BAT)
•Számoljon el az első paraméterként megadott értéktől a második paraméterben megadott értékig.
•Adjon hibaüzenetet, ha nem adtak meg paramétert vagy ha csak egy paramétert adtak meg!

Megoldás
@ECHO OFF
CLS
IF "%1"=="" GOTO PARA1
IF "%2"=="" GOTO PARA2
FOR /L %%A IN (%1,1,%2) DO ECHO %%A
GOTO END
:PARA2
ECHO NEM ADOTT MEG VEGERTEKET
GOTO END
:PARA1
ECHO NEM ADOTT MEG PARAMETEREKET
ECHO HASZNALAT: SZAM KEZDOERTEK VEGERTEK
:END

Feladat
•Hozzon létre kötegelt fájlt (MAPPA.BAT) amely létrehoz könyvtárakat, az első paraméterben megadott névvel, a második paraméterben megadott számút!
•Példa a mappák neveire:
–PETI1
–PETI2
–PETI3
–PETI4

Megoldás
@ECHO OFF
CLS
IF "%1"=="" GOTO PARA1
IF "%2"=="" GOTO PARA2
FOR /L %%A IN (1,1,%2) DO MD %1%%A
GOTO END
:PARA2
ECHO NEM ADOTT MEG MAPPASZAMOT
GOTO END
:PARA1
ECHO NEM ADOTT MEG PARAMETEREKET
ECHO HASZNALAT: MAPPA MAPPANEV MAPPASZAM
:END

Feladat
•Hozzon létre kötegelt fájlt (MUNKA.BAT) amely létrehoz könyvtárakat, az első paraméterben megadott számmal, a második paraméterben nevű mappákat!
•Minden mappába létrehoz egy INI mappát!
•Az INI mappákba pedig bemásolja a C:\WINDOWS mappából az INI fájlokat!

Megoldás
@ECHO OFF
FOR /L %%A IN (1,1,%1) DO (
MD %2%%A\INI
COPY C:\WINDOWS\*.INI %2%%A\INI
)

ZH minta:

cls
@echo off
md e:\munka\%1\%2\%3
cd e:\munka\%1\%2\%3
echo Varga Jozsef > 1ZH.txt
date /T >> 1ZH.txt
time /T >> 1ZH.txt
dir c:\windows\s* /a-d /o-s >> 1ZH.txt
tree e:\munka /f /a >> 1ZH.txt

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 2
Heti: 10
Havi: 45
Össz.: 981

Látogatottság növelés
Oldal: OP1 - CMD feladatok
highcooler.hupont.hu - © 2008 - 2018 - highcooler.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »