highcooler.hupont.hu

Szerkesztés alatt...

POWERSHELL

Feladat
•Hozzon létre egy SPORT nevű mappát!
•A SPORT mappába hozzon létre egy KORI és egy FOCI mappát!
•Másolja be a KORI mappába a Windows mappából a LOG fájlokat!
•Mozgassa át az S betűvel kezdődő fájlokat a FOCI mappába!
•Törölje ki a KORI mappát!
•A script neve legyen SPORT.ps1

Megoldás:
New-Item SPORT -ItemType dir
New-Item SPORT\KORI -ItemType dir
New-Item SPORT\FOCI -ItemType dir
Copy-Item C:\Windows\*.log E:\Munka\SPORT\KORI
Move-Item e:\Munka\m* E:\Munka\SPORT\FOCI
Remove-Item E:\Munka\SPORT\KORI -Recurse

Feladat
•Törölje le a képernyőt!
•Kérdezze meg a felhasználó nevét!
•Hozzon létre egy NEV.TXT fájlt, amibe írja be a nevet!
•A fájlba legyen benne a válaszadás időpontja és a futó processek listája!
•A végén köszönje meg a választ: „Köszi Dani!”
•A köszöntés jelenjen meg piros betűkkel!
•HELLO.PS1

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host Mi a felhasznaloneved?
$nev=Read-Host
$date=Get-Date
$process=Get-Process
$date>nev.txt
$nev>>nev.txt
$process>>nev.txt
Write-Host Köszi $nev ! -ForegroundColor Red

Feladat
•Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Tegye fel az alábbi kérdést:„Ön inkább reggel vagy inkább este aktív?(Lehetséges válaszok: BAGOLY, PACSIRTA)”
–Ellenőrizze a válaszokat!
•TIPUS.ps1

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host „Ön inkább reggel vagy inkább este aktív? (Lehetséges válaszok: BAGOLY, PACSIRTA)”
$v=Read-Host
if ($v -eq "") {Write-Host "Nincs válasz!"; exit}
if ($v -eq "BAGOLY") {Write-Host "Ön inteligens!"} else {
if ($v -eq "PACSIRTA") {Write-Host "Ön megbízható!"} else {Write-Host "Nem jó!"}}

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Letörli a képernyőt
–Húz egy vonalat
–Kiírja a futó alkalmazások listáját
–Kihagy egy üres sort
–Ismét húz egy vonalat
–Kiírja a rendszerváltozók listáját
–Végül kiírja az aktuális dátumot
•A script fájl neve legyen INFO!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host _______________________
Get-Service
Write-Host
Write-Host _______________________
Get-Variable
Get-Date

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Kérdezze meg a használó nevét
–Kérdezze meg, hogy melyik színt kedveli (piros, kék)
–Vizsgálja meg a választ és attól függően köszöntse néven a megadott színnel
–Ha egyiket se választotta, akkor írjon ki hibaüzenetet
–A script fájl neve legyen SZINEK!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host "Mi a felhasználóneved?"
$nev = Read-Host
Write-Host "Melyik színt kedveled? (piros vagy kék)"
$szin = Read-Host
if ($szin -eq "piros") {Write-Host "Hello $nev !" -ForegroundColor Red} else {
    if ($szin -eq "kék") {Write-host "Hello $nev !" -ForegroundColor Blue} else {Write-Host "Nem jó!"}}

Feladat
•Írassa ki a monitorra növekvő számsort 0-tól 20-ig!
•Amikor elérte a 20-at, jelenjen meg piros betűkkel egy üzenet, hogy elszámoltam 20-ig!
•Ezt követően számoljon visszafele 20-tól 0-ig!
•A számolást követően zöld színnel jelenjen meg egy üzenet, hogy vége!
•A script fájl neve legyen SZAM!

Megoldás:
Clear-Host
for ($b=1; $b-le 20; $b++) {Write-Host "$b"
    if ($b -eq "20") {Write-Host "Elszámoltam húszig!" -ForegroundColor Red}}
for ($b=20; $b -ge 0; $b--) {Write-Host "$b"
    if ($b -eq "0") {Write-Host "Vége" -ForegroundColor Green}}

VAGY

Clear-Host
for ($x=0; $x -le 20; $x++) {$x}
Write-Host Elszámoltam 20-ig! -ForegroundColor Red
for ($x=20; $x -ge 0; $x--) {$x}
Write-Host Vége a számolásnak -ForegroundColor Green

Feladat
•Írasson ki csillagokat a monitorra!
•Induljon egy csillaggal!
•Minden sorban eggyel több csillag legyen!
•100 csillagig
•A script fájl neve legyen CSILLAG!

Clear-Host
$csillag="*"
for ($x=1; $x-le 100; $x++) {Write-Host $csillag; $csillag=$csillag+"*"}

Feladat
•Írasson ki egymás mellé annyi csillagot a monitorra, amilyen számot megad a felhasználó!
•Maximum 80 lehet az érték!
•Olyan színnel írja ki a csillagokat, amilyen színt (angol elnevezés) megad a felhasználó!
•A script fájl neve legyen CSILLAGOK!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host "Mennyi csillagot szeretne? (max.80db)"
$cs = Read-Host
if ($cs-gt 80) {Write-Host "Maximum 80 csillagot adhat meg!"} else {
Write-Host "Milyen színű legyen? (angol névvel!)"
$sz = Read-Host
$csillag="*"
for ($x=1; $x-le $cs; $x++) {Write-Host $csillag -ForegroundColor $sz; $csillag=$csillag+"*"}}

Feladat
Készítsen egy PowerShellscriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
•Ellenőrizze le, hogy a D:\MUNKA mappában van-e egy VANVALAMI nevű mappa!
•Ha igen, lépjen bele és vegye fel az $otthonváltozó az aktuális hely értékét!
•Ha nincs ilyen mappa, akkor hozza létre, lépjen be és adja ezt az értéket az $otthonváltozónak!
•A script fájl neve legyen OTTHON!

Megoldás:
Clear-Host
if (Test-Path e:\Munka\vanvalami) {
Set-Location e:\Munka\vanvalami
$otthon= Get-Location
}
else {
New-Item e:\Munka\vanvalami -ItemType dir
Set-Location e:\Munka\vanvalami
$otthon= Get-Location
}

VAGY

Clear-Host
if (Test-Path D:\Munka\vanvalami) {
Set-Location D:\Munka\vanvalami
$otthon= Get-Location
}
else {
New-Item D:\Munka\vanvalami -ItemType dir
Set-Location D:\Munka\vanvalami
$otthon= Get-Location
}

VAGY

Clear-Host
$p=Test-Path d:\munka\vanvalami
if ($p -eq "False") {
Set-Location d:\munka\vanvalami}
else{
New-Item d:\munka\vanvalami–ItemType dir;
Set-Location d:\munka\vanvalami
}
$otthon=Get-Location

VAGY

Clear-Host
if (-not (Test-Path d:\munka\vanvalami)) {New-Item d:\munka\vanvalami -ItemType dir}
Set-Location d:\munka\vanvalami
$otthon=Get-Location

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Törölje le a monitort
–Írjon ki annyi csillagot egymás mellé a képernyőre, ahányadik napjában vagyunk a hónapnak
–Írja ki mondatban is megfogalmazva: „A mai nap a(z) 4. hónap 6. napja!”
•A script fájl neve legyen NAP!

Megoldás:
Clear-Host
$nap = (Get-Date).Day
$honap = (Get-Date).Month
$csillag = "*"
for ($x=1; $x -le $nap; $x++) {
Write-Host $csillag -NoNewline
}
Write-Host
Write-Host "A mai nap a(z) $honap. hónap $nap. napja!"

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Bekér egy karaktert, majd megjeleníti vele az alábbi alakzatot a monitoron:
*
**
***
****
*****
******
*******
**
**
**
**
******
******
•Vizsgálja meg, hogy valóban egy karaktert adott meg a felhasználó!
•A script fájl neve legyen ALAK!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host Kérek egy tetszőleges karaktert:
[char]$kar=Read-Host
Clear-Host
$lanc=""
for ($c=1; $c -le 6; $c++) {
$lanc=$lanc+$kar
Write-Host $lanc
}
for ($c=1; $c -le 4; $c++) {Write-Host $kar$kar}
Write-Host $lanc
Write-Host $lanc

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Megkérdezi a felhasználó nevét
–Létrehoz a nevével egy TXT szövegfájlt, amibe beírja az alábbi információkat:
•Első sorba a saját nevét
•Utána az aktuális dátumot
•Majd az addig kiadott parancsok listáját
–A fájlt másolja át az aktuális felhasználó saját mappájába!
•A script fájl neve legyen COM!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host "Mi a felhasználóneve?"
$nev = Read-Host
$nev > fajl.txt
Get-Date >> fajl.txt
Get-History >> fajl.txt
Copy-Item fajl.txt $HOME

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Kérdezze meg, hogy melyik állományokat kívánja archiválni a Windows mappából (LOG vagy INI)?
–Ellenőrizze a választ!
–Hozzon létre a D:\MUNKA mappába egy, a választott kiterjesztéssel azonos mappát
–Ebbe a mappába másolja át a Windows mappájában található fent megnevezett kiterjesztésű fájlokat
–A script fájl neve legyen WBACKUP!

Megoldás:
Clear-Host
Write-Host "Melyik állományokat kívánja archiválni a Windows mappából (LOG vagy INI)?"
$kit=Read-Host
if ($kit -eq "LOG") {md e:\Munka\LOG; copy c:\windows\*.log e:\Munka\LOG} else {
    if ($kit -eq "INI") {md e:\Munka\INI; copy c:\windows\*.ini e:\Munka\INI} else {Write-Host "Nem jó válasz!"}}

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Hozzon létre 10 mappát USERxx névvel, ahol az xx a sorszám
–Másolja át a Windows mappából a Cousors mappát fájlokkal együtt az összes mappába
–Jelenítse meg a mappaszerkezetet a win mappából kiindulva
•A script fájl neve legyen USER!

Megoldás:
Clear-Host
for ($x=1; $x -le 10; $x++) {if ($x -eq 10) {$k=""} else {$k="0"}; New-Item User$k$x -ItemType dir}
New-Item e:\munka\osszes -ItemType dir
copy c:\windows\cursors\*.* e:\munka\osszes
Get-ChildItem "c:\windows\debug"

Feladat
Készítsen egy PowerShell scriptet amely az alábbi feladatot hajtja végre:
–Letörli a monitort
–Elszámol egyesével egy véletlenszámig (1 és 20 közötti szám)
–Ezt a számolást ötször végrehajtja
•A script fájl neve legyen SZAM!

Megoldás:
Clear-Host
for ($y=1; $y -le 5; $y++)
{
$szam= Get-Random -Maximum 20
for ($x=1; $x -le $szam; $x++) {
Write-Host $x
}
}

ZH Minta
clear-Host
Write-Host "Hány darab csillagot szeretne?"
[int]$szam=Read-Host
$cs="*"
Write-Host
if (Test-Path 2ZH.txt) {Remove-Item 2ZH.txt}
if ($szam -gt 300) {Write-Host "Ez túl sok!"} else {
    for ($y=$szam; $y -gt 0; $y--) {
        for ($x=1; $x -le $szam; $x++) {
            if ($x -eq $szam) {Write-Host $cs} else {Write-Host $cs -NoNewline}}}}
Get-ChildItem "e:\munka" > e:\munka\2ZH.txt -Recurse
Get-History >> E:\Munka\2ZH.txt

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 2
Heti: 9
Havi: 44
Össz.: 980

Látogatottság növelés
Oldal: OP1 - PS feladatok
highcooler.hupont.hu - © 2008 - 2018 - highcooler.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »