highcooler.hupont.hu

Szerkesztés alatt...

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

mkdir tWeaks; chmod 1755 tWeaks
echo > tWeaks/spawn; chmod 640 tWeaks/spawn
mkdir opt; chmod 751 opt
ln tWeaks/spawn opt/RtFm; chmod 640 opt/RtFm
ln -s opt tWeaks/media
mkdir opt/.git; chmod 2751 opt/.git
echo > opt/.git/DocKER; chmod 2670 opt/.git/DocKER

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

mkdir tWeaks; chmod 1755 tWeaks
echo > tWeaks/spawn; chmod 640 tWeaks/spawn
mkdir opt; chmod 751 opt
ln tWeaks/spawn opt/RtFm
#chmod 640 opt/RtFm
ln -s opt tWeaks/media
mkdir opt/.git; chmod 2751 opt/.git
echo > opt/.git/DocKER; chmod 2670 opt/.git/DocKER

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

#egrep -v 'Budapest' adat | egrep '(,[0-9]{4}\.[01][0-2]\.[2][7-9]\.)|(,[0-9]{4}\.[01][0-2]\.[3][01]\.)'
grep '\(,hölgy,[0-9]\{4\}\.0[6-9]\.\)\|\(,hölgy,[0-9]\{4\}\.1[0-2]\.\)' adat | cut -d',' -f2,4,6 | sort -t',' -k2

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

#sed -r '/,Budapest,/ !s_([0-9]{4}.)(.*)( .*)(,hölgy,)([0-9]{4}.[01][0-9].[0-3][0-9].)(,.*,)([0-9].*)_\1\3\4\5\6 _g' adat
#sed -r '/,úr,[0-9]{4}.0[5-8]./ p' adat
sed -r '/,Dunaújváros,/ !s_([0-9]{4}.)(.*)( .*)(,úr,)([0-9]{4}.[01][0-9].[0-3][0-9].)(,.*,)([0-9].*)_\1 \7\3\4\5\6\2_g' adat

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

awk -F, '($3 == "úr") && ($2 !~/K/) && ($2 ~/s/) && ($6 > 88000)' adat | sort -t',' -k4 | head -5

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21

cat > matrix.dat << end
1,2,3,4,5
6,7,8,9,8
3,3,3,3,3
2,1,2,3,4
5,6,7,8,9
end

#cat matrix.dat | tr ',' ' '
echo
n=1
m=0

for i in $(cat matrix.dat | tr ',' ' '); do
        (($n > 10)) && (($n < 16)) && ((m=m+($i*$i)))
        let n++
done
echo "A mátrix középső sorának a négyzetösszere: $m"

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

cat > matrix.dat << end
1,-98,69,547,-7
65,-8,58,458,4
2,2,2,2,4
47,458,24,21,2
5,67,-15,44,55
end

m=1
n=0

for i in $(cat matrix.dat | tr ',' ' '); do
if (( m == 11 || m == 12 || m == 13 || m == 14 || m == 15)); then
let n=n+i*i
fi

let m++

done
echo "A középső sor: $(cat matrix.dat | head -3 | tail -1)"
echo "A középső sor négyzetösszege: $n"

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

mkdir .me
mkdir .me/lib; chmod 1773 .me/lib
chmod 2751 .me
mkdir .me/lib/IScsi; chmod 2751 .me/lib/IScsi
echo > .me/lib/dOxyGEN; chmod 640 .me/lib/dOxyGEN
echo > .me/fstab; chmod 4750 .me/fstab
ln .me/fstab tHreat
ln -s fstab .me/lib/GruB

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

cat > matrix.dat << end
1:-54:59:21:8
-21:2:44:-9:81
47:11:3:99:89
4:55:41:-4:-1
3:6:77:13:5
end

n=1
m=0

for i in $(cat matrix.dat | tr ':' ' '); do
if (($n == 1)); then
((m = i))
fi
if (($n == 7 && m > i)); then
                ((m = i))
        fi
if (($n == 13 && m > i)); then
                ((m = i))
        fi
if (($n == 19 && m > i)); then
                ((m = i))
        fi
if (($n == 25 && m > i)); then
                ((m = i))
        fi
let n++
done

echo "A főátló minimuma: $m"

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

#grep ',Miskolc,' adat | grep '\(,[0-9]\{4\}.[01][0-9].0[1-9].\)\|\(,[0-9]\{4\}.[01][0-9].1[0-3].\)'
egrep ',hölgy,[0-9]{4}.[0][1-6].' adat | cut -d ',' -f1,2,5 | sort -t ',' -k3

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

#sed -r -n '/.[0-3][02468].,/ !p' adat

#sed -r '/([0-9]{3}[13579].,.*,úr,.*,Budapest,)|([0-9]{3}[02468].,.*,úr,.*)|(,hölgy,)/ !d' adat
#sed -r '/([0-9]{3}[13579].,.*,úr,.*,Budapest,)|([0-9]{3}[02468].,.*)|(,hölgy,)/ !d' adat

sed -r '/,hölgy,.*,Miskolc,/ s_( .*)(,.*.,)(.*,)_ \3\2\1_' adat

----------------------------------------

#!/bin/bash
#Varga József - aat21p

egrep ',hölgy' adat | sort -t',' -rk4 | tr ' ' ',' | awk -F, '($3 ~ /P/) && ($3 !~ /r/) && ($7 <= 93000)' | sed 's_,_ _2' | head -n6

----------------------------------------

#!/bin/bash
#Varga József - aat21p

mkdir var
echo > var/follow; chmod 664 var/follow
ln var/follow Raising; chmod 664 Raising
mkdir var/boot; chmod 1771 var/boot
ln -s Raising var/boot/hRef
echo > var/boot/iPadding; chmod 640 var/boot/iPadding
mkdir var/EtAlone; chmod 751 var/EtAlone
chmod 2751 var

----------------------------------------

#!/bin/bash
#Varga József - aat21p

cat > matrix.dat << end
2&25&9&78&4
97&25&4&66&2
3&55&91&456&9
99&6&8&4&3
33&66&44&77&9
end

n=1
m=0
k=0

for i in $(cat matrix.dat | tr '&' ' '); do
if ((n == 1)); then
let m=i;
let k=i
fi
if ((n == 7 && m>i)); then
        let m=i
else if ((n == 7 && k<i)); then
      let k=i
    fi
        fi
if ((n == 13 && m>i)); then
        let m=i
else if ((n == 13 && k<i)); then
              let k=i
            fi
        fi
if ((n == 19 && m>i)); then
        let m=i
else if ((n == 19 && k<i)); then
              let k=i
            fi
        fi
if ((n == 25 && m>i)); then
        let m=i
else if ((n == 25 && k<i)); then
              let k=i
            fi
        fi
let n++
done
echo
cat matrix.dat | tr '&' ' '
echo
echo "A mátrix főátlójának a minimuma: $m"
echo "A mátrix főátlójának a maximuma: $k"
echo "A mátrix főátlójának a minimumának és a maximumának a szorzata: `expr $m \* $k`"

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József -aat21p

#grep '[0-9]\{4\}.[01][0-9].[01][0-9].,Miskolc,' adat | grep -v '.*.1[9].,'
egrep ',hölgy,[0-9]{4}.0[5-8].' adat | cut -d',' -f1,2,5 | sort -t',' -k3

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József -aat21p

#sed -r -n '/[0-9]{4}.[01][0-9].[0-3][02468].,/ p' adat
#sed -r '/,úr,[0-9]{4}.0[5-8]./ p' adat
sed -r 's_ _,_g' adat | sed -r '/,Dunaújváros,/ !s_([0-9].*.,)(.*)(,.*)(,úr,)(.*.,)(.*,)([0-9].*)_\1\7\3\4\5\6\2_ ' | sed -r 's_,_ _2'

----------------------------------------

#!/bin/bash
# Varga József - aat21p

sed -r 's_[ ]_,_g' adat | awk -F, '($4 == "úr") && ($2 !~ /K/) && ($2 ~ /s/) && ($7 < 200000)' | sort -t ',' -k5 | head -n5 | sed -r 's_,_ _2'

-----------------------------------------

#!/bin/bash

#GREP

#Listázza azon urak adatait, akik keresztneve K-betűvel kezdődik, és nem Budapestiek (egrep, extended regexp)?
egrep -v "Budapest" adat | egrep "\ K" | egrep ",úr,"
egrep -v "Budapest" adat | egrep ",[A-Z][[:alpha:]]*\ K" | egrep ",úr,"
egrep -v "Budapest" adat | egrep ",[A-Z][[:alpha:]]*[[:space:]]K" | egrep ",úr,"

#Listázza az év harmadik negyedévében született hölgyek nevét, születési idejét, születési idő szerint csökkenő sorrendben (grep, basic regexp)?
grep ",hölgy,[0-9]\{4\}\.0[789]\.[0-9]\{2\}\." adat | cut -d "," -f2,4 | sort -t "," -rk2 | tr "," "\t"

# Listázza azon urak adatait, akik adott hónap 15.-e előtt születtek, és nem Budapestiek (egrep, extended regexp)?
egrep -v "Budapest" adat | egrep "úr,[0-9]{4}\.[0-9]{2}\.(0[0-9]|1[0-4])\." | tr "," "\t"

# Listázza az év első negyedévében született hölgyek nevét, születési idejét, fizetés szerint növekvő sorrendben (grep, basic regexp)?
grep ",hölgy,[0-9]\{4\}\.0[123]\.[0-9]\{2\}\." adat | cut -d "," -f2,4,6 | sort -t "," -nk3 | tr "," "\t"

#Listázza azon hölgyek adatait, akik adott hónap 25.-e után születtek, és nem Budapestiek (egrep, extended regexp)?
egrep -v "Budapest" adat | egrep ",hölgy,[0-9]{4}\.[0-9]{2}\.(2[6-9]|3[01])\."

#Listázza az év harmadik negyedévében született urak nevét, lakóhelyét, lakóhely szerint csökkenő sorrendben (grep, basic regexp)?
grep ",úr,[0-9]\{4\}\.0[789]\.[0-9]\{2\}\." adat | cut -d "," -f 2,5 | sort -t "," -rk2

# Listázza azon hölgyek adatait, akik az adott hónap 12.-e előtt születtek és Dunaújvárosiak (grep, basic regexp)
grep ':hölgy:[0-9]\{4\}\.[0-9]\{2\}\.\(0[1-9]\|1[01]\)\.' adat  | grep ":Dunaújváros:"

# Listázza az év utolsó negyedévében született urak nevét, lakóhelyét, lakóhely szerint növekvő sorrendben ( egrep, extended regexp )
egrep ':úr:[0-9]{4}\.1[012]\.' adat | cut -d ":" -f2,5 | sort -t ":" -k2

#SED

if [ $# -gt 0 ]; then
    echo "Használat paraméter nélkül: $0 "
    exit 1
fi

#Az év harmadik negyedévében született urak esetében háromszor jelenítse meg az adott sort.
sed -r '/;úr;[0-9]{4}\.0[789]\.[0-9]{2}/ {p;p}' adat
sed -r '/úr/ {/[0-9]{4}\.0[789]\.[0-9]{2}/ p; /[0-9]{4}\.0[789]\.[0-9]{2}/ p}' adat

#A páros sorszámú sorokban a hölgyek lakóhely és fizetés oszlopát ne jelenítse meg.
sed -r '2~2 {/hölgy/ s/,[A-Z][[:alpha:]]*,[0-9]*$//}' adat

#A nem Dunaújvárosi urak esetében cserélje meg a lakóhely és a születési idő oszlopot.
sed -r '/Dunaújváros/ ! {/úr/ s/([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.),([A-Z][[:alpha:]]*),([0-9]*)$/\2,\1,\3/}' adat

if [ $# -gt 0 ]; then
    echo "Használat paraméter nélkül: $0 "
    exit1
fi

#Csak az év első negyedévében született hölgyek adatait listázza.
sed -nr '/hölgy/ {/,[0-9]{4}\.0[123]\.[0-9]{2}\./ p}' adat

#Kettőtől kezdve minden harmadik sor elé szúrjon be egy üres sort.
sed -r '2~3 a \\' adat # <-- Ez szebb megoldás
sed -r '3~3 i \\' adat

#A Dunaújvárosi hölgyek esetében cserélje meg a születési idő és a lakóhely oszlopot.
sed -r "/Dunaújváros/ {/hölgy/ s/([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.),([A-Z][[:alpha:]]*),([0-9]*)$/\2,\1,\3/}" adat

# Háromtól kezdve minden harmadik sor után szúrjon be egy üres sort.
sed -r '3~3 a \\' adat

# Csak az év második negyedévében született hölgyek adatait listázza
sed -nr '/hölgy:[0-9]{4}\.0[456]\./ p' adat

# A Budapesti hölgyek esetében cserélje meg a sorszám és a lakóhely oszlopot.
sed -r '/:Budapest:/ {/hölgy/ s/^([0-9]*\.):([[:alpha:]]*[[:space:]][[:alpha:]]*):([[:alpha:]]*):([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.):([[:alpha:]]*)/\5:\2:\3:\4:\1/}' adat

# Hint 1 --> Összes blokk felírása:  s/^():():():():():()$/\sorszamok/
# Hint 2 --> Összes blokk konkrét felírása: s/^([0-9]*\.):([[:alpha:]]*[[:space:]][[:alpha:]]*):([[:alpha:]]*):([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.):([[:alpha:]]*):([0-9]*)$/\1:\2:\3:\4:\5:\6/

# A páros sorszámú sorokban a hölgyek születési idő oszlopát kétszer egymás után vesszővel elválasztva, a lakóhely oszlopát ne jelenítse meg.
sed -r '2~2 {/hölgy/ s/:([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.):([[:alpha:]]*)/:\1,\1/}' adat

# A nem Budapesti urak esetében duplán jelenítse meg az adott sor.
sed -r '/Budapest/ ! {/:úr:/ p}' adat

# Adott hónap 22-e után született urak esetében cserélje meg a név és a fizetés oszlopot.
sed -r '/:úr:[0-9]{4}\.[0-9]{2}\.(2[3-9]|3[01])\./ s/^([0-9]*\.):([[:alpha:]]*[[:space:]][[:alpha:]]*):([[:alpha:]]):([0-9]{4}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.):([[:alpha:]]*):([0-9]*)/\1\6\3\4\5\2/' adat

#AWK

# Írja ki azon legidősebb 4 úr adatait, akinek a nevében nem szerepel sem a “T” sem a “p” betű, és 79000-nél nem keresnek többet! (awk felhasználásával)
sort -t "," -k4 adat | awk -F "," '($3=="úr") && ($2!~/[Tp]/) && ($6<=79000)' | head -n4

# Melyik városban él a legtöbb úr? Listázzuk az egyes városok neveit, és az ott élő urak számát, darabszám szerint növekvő sorrendben. (awk felhasználásával)
sort -t "," -k5 adat | awk -F "," '($3=="úr") {print $5}' | uniq -c | awk -F " " '{print $2 "," $1}' | sort -t "," -nk2 | tr "," "\t"

#Melyik fizetés a leggyakoribb a hölgyek körében? Írassuk ki az egyes fizetéseket és az adott összeget kereső hölgyek %-os arányát két tizedes jegy pontossággal, %-os arány szerinti növekvő sorrendben. (csak awk-t használva)
awk -F "," '
                { ($6 in o) ? o[$6]++ : o[$6]=1 }
( $3=="hölgy")  { ($6 in h) ? h[$6]++ : h[$6]=1 }
END {
        j=1
        for ( i in o ) t[j++]=sprintf("%.2f", h[i]/o[i]*100)"\t"i
        asort(t)
        for (j=1; j<=length(t); j++) {
                split(t[j],l,"\t")
                print l[2] "\t" l[1]
        }
}
' adat
###################################################x

# Írja ki azon legfiatalabb 3 hölgy adatait, akinek a nevében szerepel a “P” és a “n” betű, és 90000-nél többet keresnek! (awk felhasználásával)
sort -t "," -rk4 adat | awk -F "," '($3=="hölgy") && ($2~/[Pn]/) && ($6>90000)' | head -n3

# Hányadikán született a legtöbb úr? Listázzuk a hónapok egyes napjait, és az azon a napon született urak számát, darabszám szerint növekvő sorrendben. (awk felhasználásával)
awk -F "," '($3=="úr") {print $4}' adat | awk -F "." '{print $3}' | sort | uniq -c | awk -F " " '{print $2 "," $1}' | sort -t "," -nk2 | tr "," "\t"


############################################################
# Írja ki azon legfiatalabb 3 úr adatait, akinek a nevében szerepel a "B", de nem szerepel az "s" betű, és 93000-nél többet keresnek!
sort -t ":" -rk4 adat | awk -F ":" '($3=="úr") && ($2~/[B]/) && ($2!~/[s]/) && ($6>93000)' | head -n3

# Melyik fizetés a leggyakoribb az urak körében? Listázzuk az egyes fizetéseket és az adott sösszeget kereső urak számát, darabszám szerint csökkenő sorrendben.
sort -t ":" -nk6 adat | awk -F ":" '($3=="úr") {print $6}' | uniq -c | awk -F " " '{print $2 ":" $1}' | sort -t ":" -rnk2
########################################################################
# Írja ki azon legidősebb 6 hölgy adatait, akinek a nevében nem szerepel a "P" betű, de szerepel a "k" betű, és 97000-nél nem keresnek többet.
sort -t ":" -k4 adat | awk -F ":" '($3=="hölgy") && ($2!~/[P]/) && ($2~/[k]/) && ($6<=97000)' | head -n6

# Melyik keresztnév a leggyakoribb az urak körében? Listázzuk az egyes keresztneveket, és az adott névvel rendelkező urak darabszámát, darabszám szerint növekvő sorrendben.
awk -F ":" '($3=="úr") {print $2}' adat | awk -F " " '{print $2}' | sort | uniq -c | awk -F " " '{print $2 ":" $1}' | sort -t ":" -nk2

------------------------------------------------

???????????????????????????????????

cat > matrix.dat << end
1;2;3;4;5
6;7;8;9;8
7;6;5;4;3
2;1;2;3;4
5;6;7;8;9
end

n=1

m=0

k=0

for i in $(cat matrix.dat | tr ';' ' ' | tr '\n' ' '); do
if test (($n == 1 && $k == 0)); then
  let min=$i

  let m=1
fi
if (($i < $min)); then

  let min=$i

  let m = $n

fi

let n++

(($n == 5 && let x=1))

done

echo "A keresett oszlop: $m"

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 3
Heti: 16
Havi: 69
Össz.: 1 256

Látogatottság növelés
Oldal: Bash
highcooler.hupont.hu - © 2008 - 2019 - highcooler.hupont.hu

Az ingyenes honlapkészítés azt jelenti, hogy Ön készíti el a honlapját! Ingyen adjunk: Ingyen Honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »